Koszt zakupu nowego firmowego sprzętu to tylko wierzchołek góry lodowej wydatków, kiedy dojdzie do awarii czy zniszczenia. Zazwyczaj taka sytuacja wiąże się z utratą ważnych kontaktów, a nawet cennych danych, szczególnie kosztownych w odbudowaniu dla mikroprzedsiębiorstw, których jest w Polsce. Kiedy wszystkie sposoby ocalenia zniszczonego sprzętu zawiodą, pomoże polisa dla biznesu. Warunek jest jeden: trzeba ją kupić zawczasu.

Większość przedsiębiorców, ubezpieczając swoje biznesy, wybiera tradycyjny zakres ochrony. Zazwyczaj są to: OC komunikacyjne, majątkowe oraz odpowiedzialność cywilna związana z prowadzoną działalnością. Tymczasem możliwości ubezpieczenia dla biznesu są dużo szersze. Ubezpieczenia są tak skonstruowane, aby maksymalnie zabezpieczyć przedsiębiorców i zapewnić im wsparcie, którego potrzebują w trudnych sytuacjach. Jego modułowy charakter sprawia, że zakres ochrony ubezpieczeniowej można dowolnie dopasować do charakteru prowadzonej działalności, jej skali oraz specyficznych potrzeb.

W małych i średnich firmach każdy dodatkowy koszt to kłopot, a duże, nieprzewidziane wydatki mogą nawet zaburzyć ich płynność finansową. Większości zdarzeń nie da się przewidzieć, ale można się na ich okoliczność ubezpieczyć. Polisa obejmuje ochroną zarówno budynki należące do firmy, ruchomości, a nawet sprzęt elektroniczny. Dzięki temu przedsiębiorca, kiedy dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia, otrzyma odszkodowanie i pomoc.

Jedna polisa, pełna ochrona

Wśród najnowszych rozwiązań w polisach dla biznesu jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Można nim objąć nie tylko komputery, laptopy i telefony, ale także serwery, urządzenia medyczne, nośniki danych, instalacje alarmowe i monitoringowe. To ważne, bo  inwestycje w sprzęt są nadal dużym wyzwaniem dla przedsiębiorcy. Dodatkowo w przypadku utraty sprzętu, dużo bardziej dotkliwa dla firmowych budżetów jest strata danych.

W ramach ubezpieczenia sprzętu firma ma zapewnioną pełną ochronę w przypadku awarii i uszkodzeń. Polisa zadziała w razie pożaru, kradzieży, zalania, czy dewastacji. To jednak nie wszystko, ubezpieczyciel pokryje koszty w przypadku, gdy do uszkodzenia dojdzie w wyniku przepięcia, błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania, a nawet nieostrożności. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo otrzyma środki finansowe, umożliwiające mu zakup nowego sprzętu, a jeśli wybierze taką opcję na polisie – także koszty odtworzenia danych z kopii zapasowych.

Duże straty? Śpij spokojnie!

Przezorni przedsiębiorcy wezmą też pod uwagę rozszerzenie ochrony o koszty dodatkowe. Wtedy można liczyć na odszkodowanie, które pokryje wydatki związane z przywróceniem normalnego funkcjonowania firmy po zniszczeniu lub awarii sprzętu. Wśród nich jest nawet dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników wydelegowanych do likwidacji skutków szkody.

Takie koszty mogą wynikać m.in. z konieczności restartu systemu, odtworzenia dokumentacji, przeniesienia baz danych, wynajmu urządzeń czy zatrudnienia fachowców. Cena ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zależy m.in. rodzaju sprzętu, wybranego zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia.

 

Treść przygotowana we współpracy z Gothaer.