Co to jest ubezpieczenie zdrowotne?

Co to i po co ubezpieczenia zdrowotne? – Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie niezależne od systemu publicznej opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie zawierane może być w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym tego rodzaju produkty. W ramach wykupionej polisy klient uzyskuje dostęp do prywatnych placówek medycznych współpracujących z danym ubezpieczycielem. Umowa zazwyczaj zawierana jest na rok z opcją przedłużenia na kolejny okres. Składka opłacana jest miesięcznie. Koszt oraz zakres ubezpieczenia zdrowotnego uzależniony jest od rodzaju wybranego pakietu.

hospital

Ubezpieczenie
szpitalne

support

Assistance

cure

Ubezpieczenie
lekowe

ribbon

Ubezpieczenie nowotworowe

1. Indywidualne i rodzinne

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, choć funkcjonują niezależnie od ubezpieczeń obowiązkowych, stanowią znakomite uzupełnienie dla publicznej służby zdrowia. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne zapewniają szereg usług medycznych, do których dostęp w ramach NFZ jest utrudniony bądź ograniczony.

Wykupując prywatne ubezpieczenie zdrowotne, uzyskać można m.in. dostęp do:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarzy specjalistów,
 • badań diagnostycznych,
 • zabiegów ambulatoryjnych,
 • leczenia szpitalnego.

Zakres usług dostępnych w ramach polisy zdrowotnej uzależniony jest od rodzaju wybranego programu ubezpieczeniowego. Większość towarzystw ubezpieczeniowych posiada w ofercie kilka gotowych wariantów ubezpieczenia. Zazwyczaj istnieje możliwość rozszerzenia wariantu podstawowego o dodatkowe umowy.

Ubezpieczenie zdrowotne może mieć charakter indywidualny lub obejmować całą rodzinę. Pakiet rodzinny obejmuje osoby bliskie ubezpieczonego, tzn. męża, żonę oraz dzieci do 18 lat bądź 26 lat w przypadku studentów. Koszty ubezpieczenia zdrowotnego są zwykle niezależne od ilości dzieci objętych ochroną ubezpieczeniową.

2. Ubezpieczenie ambulatoryjne

Ubezpieczenia zdrowotne dostępne są w różnych wariantach. Wariant podstawowy obejmuje przede wszystkim pomoc ambulatoryjną dla ubezpieczonego. Pomoc udzielana jest w prywatnych placówkach medycznych, współpracujących z firmą ubezpieczeniową, w której została zawarta polisa.

Jeśli w pobliżu miejsca zamieszkania ubezpieczonego nie ma placówki partnerskiej, ubezpieczyciel zobowiązuje się do refundacji kosztów usługi medycznej na podstawie przedstawionego rachunku.

Podstawowa opieka w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym obejmować może m.in.

 • dostęp do lekarza internisty,
 • dostęp do lekarza specjalisty,
 • badania diagnostyczne i laboratoryjne,
 • wizyty domowe,
 • inne usługi (szczepienie przeciw grypie, pomoc pielęgniarska, dostarczenie leków, transport medyczny).

Należy pamiętać, że ilość usług, z których można skorzystać w okresie obowiązywania polisy zdrowotnej jest ograniczona i uzależniona od wybranego wariantu. Wykupienie droższych pakietów pozwala na uzyskanie dostępu do większej ilości usług medycznych, a także daje możliwość skorzystania z usług dodatkowych.

3. Ubezpieczenie szpitalne

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w wariancie podstawowym nie obejmuje m.in. leczenia szpitalnego. W praktyce oznacza to, że pacjenci z wykupioną polisą zdrowotną mogą diagnozować swe schorzenia u prywatnych specjalistów, ale leczyć je muszą w publicznych szpitalach.

Rozwiązaniem tego problemu jest wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego zarówno ambulatorium, jak i szpital. Ubezpieczenie szpitalne obejmuje:

 • organizację oraz pokrycie kosztów wykonania zabiegów i operacji,
 • pokrycie kosztów hospitalizacji.

Leczenie szpitalne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się w prywatnych placówkach medycznych. Pozwala na to znaczące skrócenie czasu oczekiwania na zabieg lub operację, a także wpływa na poprawę warunków hospitalizacji. Pacjenci hospitalizowani są w pokojach o podwyższonym standardzie i mają do dyspozycji osobistego opiekuna medycznego.

Należy pamiętać, że nie wszystkie zabiegi o operacje mogą być przeprowadzone w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje o tym, które zabiegi i operacje są refundowane, znajdują się w umowie ubezpieczeniowej lub ogólnych warunkach ubezpieczenia.

4. Assistance medyczny

Assistance medyczny to umowa dodatkowa oferowana w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, stanowiąca znakomite uzupełnienie dla ubezpieczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego.

W ramach usługi assistance ubezpieczony uzyskuje dostęp do takich usług jak:

 • pomoc w organizacji wizyt lekarskich, rehabilitacji, badań,
 • pomoc w kupnie i dostarczeniu leków,
 • opieka medyczna podczas transportu pacjenta,
 • opieka nad osobami małoletnimi, niepełnosprawnymi, a także zwierzętami w przypadku niedyspozycji ubezpieczonego,
 • informacja o czynnych aptekach, dostępnych placówkach medycznych.

Pomoc w ramach usługi assistance udzielana jest za pośrednictwem działającej przez całą dobę i cały rok infolinii. Osoba ubezpieczona dzwoniąc pod wskazany na umowie numer telefonu, uzyskuje połączenie z konsultantem, którego zadaniem jest udzielenie potrzebnych informacji oraz wsparcia.

W związku z tym, że assistance medyczny obowiązuje zarówno w kraju, jak i za granicą może okazać się niezwykle przydatny np. podczas wakacyjnych wyjazdów poza Polskę.

5. Ubezpieczenie lekowe

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozszerzone o ubezpieczenie lekowe, które pozwala w istotny sposób zmniejszyć koszty wykupywanych medykamentów.

Po wykupieniu stosownej polisy ubezpieczony otrzymuje kartę potwierdzającą zawarcie umowy, uprawniającą do uzyskania nawet 80% zniżki na leki. Karta honorowana jest przez większość aptek sieciowych działających na terenie kraju.

Ubezpieczenie lekowe obejmuje wyłącznie leki przepisywane na receptę i dostępne na terenie Polski. Lista medykamentów, na które można uzyskać dofinansowanie jest długa i obejmuje:

 • leki podstawowe – ratujące życie i przywracające zdrowie,
 • leki uzupełniające – wspomagające działanie leków podstawowych,
 • leki recepturowe – sporządzane bezpośrednio w aptece.

Zakres leków objętych ubezpieczeniem, a także limit świadczeń może różnić się w zależności od wybranego pakietu. Szczegółowe informacje o tym, jakie leki są przedmiotem ubezpieczenia, znaleźć można w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

6. Ubezpieczenie nowotworowe

Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obejmować może podstawową opiekę ambulatoryjną lub zostać rozszerzona o dodatkowe świadczenia. Wśród dostępnych rozszerzeń znaleźć można ubezpieczenie nowotworowe.

Ubezpieczenie to pozwala na uzyskanie pomocy w przypadku wykrycia u ubezpieczonego choroby nowotworowej. Zakres pomocy obejmuje m.in.:

 • wypłatę świadczenia pieniężnego,
 • konsultacje lekarskie z zakresu onkologii klinicznej,
 • konsultacje lekarskie innych specjalistów,
 • badania diagnostyczne,
 • pokrycie kosztów tzw. drugiej opinii medycznej.

W przypadku zachorowania na raka niezwykle istotne znaczenie ma czas. Ubezpieczenia zdrowotne nowotworowe pozwalają skrócić czas oczekiwania na konsultacje u specjalistów, umożliwiają szybkie wykonanie badania krwi, moczu, kału, a także badań z zakresu diagnostyki obrazowej (RTG, USG, tomograf oraz rezonans komputerowy).

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące choroby nowotworowe pokrywa również koszty drugiej opinii medycznej. Jest to opinia uzyskiwana od najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie na świecie, pozwalająca na postawienie trafnej diagnozy i wybranie najlepszego sposobu leczenia.

7. Ubezpieczenie od ciężkiego zachorowania

Ubezpieczenie na wypadek ciężkiego zachorowania ubezpieczonego zawierane jest w ramach umowy dodatkowej do ubezpieczenia zdrowotnego.

Polisa ubezpieczeniowa obejmująca ryzyko wystąpienia ciężkiego zachorowania pozwala na uzyskanie prywatnej opieki medycznej. Definicja ciężkich chorób może różnić się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Zazwyczaj za tego typu schorzenia uznaje się m.in.:

 • udar mózgu,
 • stwardnienie rozsiane,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • przewlekła niewydolność nerek,
 • zakażenie wirusem HIV,
 • chorobę Parkinsona,
 • chorobę Alzheimera.

Zakres usług świadczonych w ramach ubezpieczenia obejmuje konsultacje lekarskie oraz badania diagnostyczne. Wykupując prywatne ubezpieczenie zdrowotne z rozszerzeniem na ciężkie zachorowania, można liczyć na:

 • konsultacje u specjalistów,
 • badanie krwi,
 • badania z zakresu diagnostyki obrazowej (RTG, USG, tomograf i rezonans komputerowy),
 • badanie mózgu (EEG),
 • badania kardiologiczne (echokardiografia).

Ubezpieczenie zdrowotne tego rodzaju umożliwia leczenie w prywatnych placówkach medycznych, dlatego wydatnie skraca czas oczekiwania na badania lub konsultacje lekarskie.