Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne? - Ubezpieczenie OC Opole

Ubezpieczenia komunikacyjne to produkty skierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, uregulowany ustawą z dnia 22 maja 2003 roku, inne są dobrowolne. Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią grupę produktów chroniących zarówno kierowców, pasażerów, pieszych, jak i pojazdy. Zakres ochrony, jaki daje polisa ubezpieczeniowa, uzależniony jest od wyboru zakresu oraz rodzaju ubezpieczenia.

ubezpieczenie auta

AC

ubezpieczenie holowanie

ASS

ubezpieczenie wypadkowe

NNW

ubezpieczenie wypadek

SZYBY

ubezpieczenie samochód

OPONY

polisa ubezpieczeniowa

OZU

Najpopularniejsze ubezpieczenia komunikacyjne:

1. Ubezpieczenia OC Opole - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma charakter obowiązkowy. Oznacza to, że polisę wykupić musi każdy posiadacz pojazdu mechanicznego poruszającego się po drogach. W związku z tym, że obowiązkiem uregulowanym ustawą jest ubezpieczenie OC w Opolu, jego zakres jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, ale za to różni się ceną.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC pozwala na pokrywanie szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego, powstałych podczas poruszania się ubezpieczonym pojazdem lub w czasie jego postoju. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zarówno mienie, zdrowie, jak i życie osób trzecich, poszkodowanych w wypadkach.

Należy wykupić ubezpieczenie OC w Opolu najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Na osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych nakładane są kary finansowe sięgające kilku tysięcy złotych. Wysokość opłat karnych uzależniona jest od rodzaju pojazdu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Warto pamiętać, że gdy kupujemy pojazd z polisą po poprzednim właścicielu i z niej korzystamy do końca okresu ubezpieczenia, to taka polisa nie wznowi się automatycznie. Dość często klienci o tym zapominają tworząc tzw. dziurę ubezpieczeniową. Chcesz się dowiedzieć więcej w zakresie ubezpieczenia OC, Opole to miejsce zamieszkania? Zapraszamy.

ubezpieczenie auta

Autocasco

2. AC (autocasco) – ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia

Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne, które w odróżnieniu od ubezpieczenia OC komunikacyjnego pozwala na uzyskanie odszkodowania bezpośrednio właścicielowi pojazdu. Osoby, których pojazd został objęty ubezpieczeniem AC, mogą liczyć na finansowe zadośćuczynienie zarówno w przypadku jego uszkodzenia, jak i utraty.

Ochroną w ramach ubezpieczenia AC objęte są szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia się pojazdów, zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami na zewnątrz samochodu (np. uderzenie w budynek, drzewo), uszkodzenia auta przez osoby trzecie ( np. na parkingu),
 • zdarzeń losowych, np. pożaru, wybuchu, zatopienia, działania sił przyrody (np. huraganu),
 • działania czynnika termicznego, lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • kradzieży samochodu lub jego części lub wyposażenia.

Wysokość składki za ubezpieczenie AC uzależniona jest przede wszystkim od wartości pojazdu, a także zakresu ochrony ubezpieczeniowej wybranego przez klienta. W związku z tym, że AC to ubezpieczenie dobrowolne, jego warunki mogą się znacząco różnić u poszczególnych ubezpieczycieli.

ubezpieczenie holowanie

Assistance

3. Assistance – to nie tylko holowanie

Assistance to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne zapewniające całodobową pomoc w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych, takich jak kolizja, wypadek czy awaria pojazdu. Wykupując assistance na dany pojazd, uzyskuje się wsparcie techniczne obejmujące np. wymianę uszkodzonej opony, naprawę samochodu na miejscu zdarzenia lub holowanie do warsztatu.

Ubezpieczenie assistance obejmować może również pomoc medyczną i prawną zarówno dla kierowców,  jak i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Dodatkowe usługi  ramach Assistance komunikacyjnego to m.in.

 • organizowanie i pokrywanie kosztów przesyłki części zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu, których warsztat akurat nie posiada,
 • pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy,
 • dostarczenie paliwa do pojazdu (bez kosztu paliwa),
 • pokrycie kosztów parkingu lub zakwaterowania w hotelu.

Assistance oferowany jest przez niektórych ubezpieczycieli nieodpłatnie w pakiecie z polisą OC lub AC. Zazwyczaj jednak zakres takiego ubezpieczenia jest ograniczony do zdarzeń, które miały miejsce na terenie RP lub takich, które powstały w wyniku kolizji. Zapewnienie pełnej ochrony assistance zazwyczaj wymaga opłacenia dodatkowej składki.

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Przedstawimy najkorzystniejsze oferty ubezpieczenia, dostosowane do twoich potrzeb.

Zadzwoń: 600 700 999

ubezpieczenie wypadkowe

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

4. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych kierowców nazywane w skrócie NNW jest najchętniej wybieranym przez klientów dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osób ubezpieczonych.

Ubezpieczenie NNW obejmuje zdarzenia powstałe podczas jazdy ubezpieczonym pojazdem, w czasie jego postoju oraz w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu. W zależności od wybranego wariantu ochroną ubezpieczeniową objęty może być kierowca lub kierowca wraz z pasażerami.

Wysokość odszkodowania, które można uzyskać w ramach ubezpieczenia NNW, uzależniona jest przede wszystkim od sumy ubezpieczenia. Wykupując polisę z niską sumą ubezpieczenia, trzeba liczyć się z tym, że w razie wystąpienia wypadku kwota wypłaconego świadczenia również będzie niewielka.

ubezpieczenie wypadek

Szyby

5. Auto Szyby - naprawa lub wymiana bez ponoszenia kosztów

Ubezpieczenie szyb sprzedawane może być zarówno z obowiązkową polisą OC, jak i w pakiecie z AC. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja wymiany bądź naprawy uszkodzonych szyb, a także pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem tych czynności.

Polisa ubezpieczeniowa auto szyby wykupiona razem z OC jest doskonałym rozwiązaniem dla klientów, których nie stać na pełne AC, a pragną, aby ich pojazd miał dodatkową ochronę. Wyodrębnienie ubezpieczenia szyb w pakiecie AC pozwala na zachowanie pełni zniżek w przypadku wystąpienia szkody. W razie konieczności naprawy lub wymiany szyby odszkodowanie nie jest wypłacane z polisy AC, dlatego nie wpływa na wzrost składki podczas przedłużania umowy ubezpieczenia.

Wybierając ubezpieczenie szyb, należy zwrócić uwagę na wysokość udziału własnego, a także wysokość sumy ubezpieczenia. Dobre ubezpieczenie szyb powinno mieć sumę ubezpieczenia na poziomie kilku tysięcy złotych oraz obejmować wszystkie szyby.

polisa ubezpieczeniowa

Ochrona zniżek

6. Ochrona zniżek OC i AC - zabezpieczenie wypracowanych zniżek za bezszkodowość

Firmy ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia komunikacyjne OC AC prowadzą system zniżek premiujący bezszkodowych kierowców. W zamian za bezszkodową jazdę właściciele pojazdów otrzymują zniżki, które pozwalają obniżyć wysokość płaconej składki za polisę nawet o 60-70 procent.

W przypadku wystąpienia szkody właściciel pojazdu traci część lub całość wypracowanych zniżek z tytułu bezszkodowości. Uchronić się przed tym może wykupując tzw. ochroną zniżek.

Koszt wykupienia ochrony zniżek jest niewielki i wynosi maksymalnie kilkadziesiąt złotych. W zamian za tę kwotę właściciel pojazdu otrzymuje gwarancję, że nawet w przypadku wystąpienia szkody nie straci wypracowanych zniżek za bezszkodowość.

Ubezpieczenie od utraty zniżek powinni wykupić przede wszystkim właściciele pojazdów:

 • posiadający maksymalne zniżki z tytułu bezszkodowości z OC i AC,
 • użytkowanych przez kilka osób,
 • użytkowanych przez młodych lub niedoświadczonych kierowców.
ubezpieczenie samochód

Opony

7. Opony - szybka pomoc w przypadku przebicia opony

W zależności od firmy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie opon może być oferowane do obowiązkowej polisy OC lub jako odrębne ryzyko w pakiecie z AC. Koszty zakupu ubezpieczenia opon są niewielkie i wynoszą kilka bądź kilkanaście złotych.

Za tę cenę ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania pomocy technicznej w przypadku przebicia lub uszkodzenia opony w ubezpieczonym pojeździe. W większości przypadków pomoc ta obejmuje wymianę opony oraz ewentualne holowanie do warsztatu, w przypadku, gdy wymiana nie jest możliwa.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie dobrowolne opon w większości przypadków nie obejmuje pokrycia kosztów:

 • zakupu opony, dętki, zestawu naprawczego,
 • wymiany koła u wulkanizatora,
 • wymiany koła, jeśli do przebicia lub uszkodzenia opony doszło wskutek rażącego niedbalstwa.
Generali
Compensa
Euroins
Warta
Tuz
Allianz
Aviva
Benefia
You Can Drive
Balcia
Uniqa
Wefox
Prevoir
InterRisk
Polisa Życie
TUW TUW
PZU
Beesafe

KG Ubezpieczenia to kompleksowa oferta ubezpieczeń komunikacyjnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Niezależnie od tego, czy potrzebne Ci jest obowiązkowe ubezpieczenie OC w Opolu, czy może wolisz zabezpieczyć swój pojazd także na inne sposoby, nasza firma chętnie pomoże w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Postaw na bezpieczeństwo – nasze ubezpieczenia OC Opole i inne polisy dotyczą ofert dziesiątek towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego możesz mieć pewność, że znajdziemy coś perfekcyjnie spełniającego Twoje oczekiwania. Jednocześnie zapewniamy atrakcyjne ceny! Działamy na terenie Opola i całej Opolszczyzny jak również Polski.