Co to jest ubezpieczenie na życie?

Co to i po co ubezpieczenie życiowe (indywidualne) – indywidualne ubezpieczenie na życie to umowa zawierana pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a osobą fizyczną. Warunki takiej polisy dopasowuje się indywidualnie pod potrzeby klienta. Często przedmiotem ubezpieczenia jest życie osoby ubezpieczonej. W przypadku śmierci ubezpieczonego, ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty określonego w umowie świadczenia pieniężnego osobie uposażonej. Polisa na życie zawierana jest zwykle w celu zabezpieczenia finansowego bliskich w przypadku śmierci członka rodziny. Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony również o inne ryzyka.

W każdym przypadku proponowane przez nas ubezpieczenie na życie w Opolu pozwala uzyskać klientowi komfort psychiczny związany z faktem, że bliscy człowieka ubezpieczonego będą posiadali zabezpieczenie w razie jego śmierci.

ubezpieczenie wypadkowe

Wypadkowe

polisa

Emerytalne

ubezpieczenia

Posagowe

firma ubezpieczeniowa

Grupowe

1. Ochronne - Ubezpieczenia na życie Opole

Podstawowym zadaniem indywidualnej polisy na życie powinno być zapewnienie ochrony ubezpieczonemu oraz jego bliskim w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego, takiego jak choroba czy śmierć.

Ubezpieczenie ochronne może mieć charakter terminowy lub bezterminowy. W polisach terminowych umowa zawierana jest na określoną ilość lat.  Po upływie okresu, na jaki zawarte zostało ubezpieczenie, polisa ulega rozwiązaniu, a ochrona wygasa. W przypadku polis bezterminowych ochrona ubezpieczeniowa ustaje jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy, rezygnacji z opłacania składek lub śmierci ubezpieczonego.

ubezpieczenie szpitalne

Pobyt w szpitalu

ubezpieczenie

Operacje

ubezpieczenie zdrowotne

Leczenie specialistyczne

ubezpieczenie

Inwalidztwo

Polisa na życie o charakterze ochronnym może obejmować wyłącznie ryzyko śmierci lub zostać poszerzona o umowy dodatkowe zapewniające wypłatę świadczeń w przypadku wystąpienia innych zdarzeń takich jak:

 • pobyt w szpitalu
 • operacje
 • poważne zachorowania
 • leczenie specjalistyczne
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • inwalidztwo

Ubezpieczenie ochronne to najprostszy sposób na zabezpieczenie finansowe ubezpieczonego i jego bliskich. Wykupienie polisy powinny rozważyć m.in. osoby:

 • będące jedynymi żywicielami rodziny,
 • wykonujące zawody o podwyższonym ryzyku,
 • mające zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki),
 • bez oszczędności.
ubezpieczenie wypadkowe

Wypadkowe

2. Wypadkowe (NNW) - Ubezpieczenia na życie Opole

Większość indywidualnych ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym można rozszerzyć o umowy dodatkowe pozwalające uzyskać odszkodowanie również w przypadku wystąpienia nieszczęśliwych wypadków i ich następstw.

ubezpieczenie od wypadków

Wypadek komunikacyjny

ubezpieczenie

Trwały uszczerbek

ubezpieczenie

Wypadek w pracy

Umowy dodatkowe mogą obejmować takie zdarzenia jak:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku NNW,
 • wypadek komunikacyjny ubezpieczonego,
 • wypadek w pracy ubezpieczonego,
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW,
 • utrata zdolności do pracy ubezpieczonego w wyniki NNW.

Wysokość świadczeń, które można otrzymać w ramach umów dodatkowych, uzależniona jest od sumy ubezpieczenia oraz zastosowanego systemu wypłaty świadczeń. Wyróżnia się trzy systemy wypłaty świadczeń:

 • proporcjonalny,
 • progresywny,
 • stały.

W systemie proporcjonalnym wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do uszczerbku na zdrowiu. Im poważniejszy uszczerbek, tym wyższa kwota świadczenia. System progresywny przewiduje niższe wypłaty świadczeń dla drobnych uszczerbków i wyższe dla poważniejszych urazów. W systemie stałym, wystąpienie danego zdarzenia skutkuje wypłatą świadczenia, którego wysokość jest stała i z góry ustalona.

polisa

Emerytalne

3. Emerytalne - Ubezpieczenia na życie Opole

Niewydolność polskiego systemu emerytalnego sprawia, że coraz więcej osób stara się na własną rękę zabezpieczyć środki na przyszłą emeryturę. Pomóc w tym mogą odpowiednio skonstruowane ubezpieczenia na życie. Opole to miasto, w którym jesteśmy zagwarantować taką polisę.

Firmy ubezpieczeniowe oferują swym klientom emerytalne ubezpieczenia na życie z funkcją oszczędnościową. Wśród tego rodzaju produktów wyróżnić można:

 • ubezpieczenia na dożycie,
 • ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym/kapitałowym.
 • konta IKE i IKZE

Ubezpieczenie na dożycie ma charakter długoterminowy i pozwala gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę. W momencie zakończenia umowy, firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłaty zgromadzonych środków ubezpieczonemu lub osobie uposażonej. W ubezpieczeniach kapitałowych wpłacane składki są inwestowane przez ubezpieczyciela w celu ich pomnożenia.

Alternatywą dla tego rodzaju produktów ubezpieczeniowych mogą być Indywidualne Konta Emerytalne IKE oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE oferowane w ramach III filaru ubezpieczeń. Założenie rachunku IKE jest możliwe za pośrednictwem wiodących towarzystw ubezpieczeniowych. Warunki takiego konta są regulowane na podstawie ustawy i dają profity związane z ulgą podatkową.

ubezpieczenia

Ochronno-inwestycyjne

4. Ochronno-inwestycyjne - Ubezpieczenia na życie Opole

Ubezpieczenia ochronno-inwestycyjne to produkty, które mają za zadanie chronić ubezpieczonych na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń losowych, takich jak nieszczęśliwe wypadki, choroby lub śmierć, a jednocześnie pomóc w gromadzeniu kapitału na przyszłość.

Ubezpieczenia hybrydowe dostępne na rynku charakteryzują się dużą elastycznością. Oznacza to, że każda osoba zawierająca umowę może samodzielnie decydować m.in. o tym, jaką część składki pragnie przeznaczyć na ochronę, a jaką na inwestowanie.

Klient korzystający z tego rodzaju ubezpieczeń może również dostosowywać zakres ochrony do własnych potrzeb, wykupując umowy dodatkowe. Po stronie klienta pozostaje także decyzja czy chce samodzielnie zarządzać portfelem inwestycyjnym, czy też zlecić to zadanie specjalistom.

Ubezpieczenie ochronne z funkcją gromadzenia kapitału ma charakter długoterminowy. Oznacza to, że w przypadku przedwczesnego zerwania umowy, ubezpieczyciel może naliczyć opłaty dodatkowe. Osoby, których w danym momencie nie stać na regularne opłacanie składek mogą wystąpić o zawieszenie opłat lub obniżenie sumy ubezpieczenia.

ubezpieczenia

Posagowe

5. Posagowe - Ubezpieczenia na życie Opole

Ubezpieczenie posagowe to ubezpieczenie na życie, które łączy w sobie funkcję ochronną i inwestycyjną, skierowane głównie dla rodziców, pragnących zabezpieczyć przyszłość swych dzieci.

Część ochronna ubezpieczenia pozwala uzyskać odszkodowanie m.in. w przypadku śmierci rodzica. Część inwestycyjna pozwala na gromadzenie i pomnażanie kapitału, z którego dziecko będzie mogło skorzystać w dorosłym życiu.

Polisy posagowe to umowy o charakterze długoterminowym, które zawierane są na okres od 5 do 25 lat. Ceny polis mogą się znacząco różnić w zależności od wybranego pakietu, zakresu ochrony, a także wieku dziecka. Przyjmuje się, że im młodsze dziecko, tym składka jest niższa, a ilość kapitału, który można zgromadzić większa.

Ubezpieczenie posagowe dla dziecka założyć może zarówno rodzic, opiekun prawny dziecka, jak i każda inna, pełnoletnia osoba, która podpisze umowę z firmą ubezpieczeniową i zobowiąże się do regularnego opłacania składek przez cały okres trwania ubezpieczenia.

ubezpieczenie

Dedykowane

6. Dedykowane - Ubezpieczenia na życie Opole

Dedykowane indywidualne ubezpieczenia na życie przeznaczone są głównie dla osób, które szukają szczególnej ochrony przed wybranymi, konkretnymi zdarzeniami. Wśród produktów dostępnych na rynku znaleźć można m.in. ubezpieczenia rakowe lub ubezpieczenia kierowców zawodowych.

Ubezpieczenie rakowe skierowanie jest głównie dla osób, które szukają zabezpieczenia finansowego w przypadku zachorowania na nowotwór. W ramach zawartej polisy ubezpieczony może liczyć m.in. na wypłatę świadczeń finansowych w przypadku rozpoznania choroby nowotworowej,  pomoc assistance, a także wsparcie światowej klasy specjalistów w prawidłowym diagnozowaniu i leczeniu choroby.

Ubezpieczenie dla kierowców zawodowych koncentruje się przede wszystkim na ryzykach wypadkowych związanych z poruszaniem się pojazdami mechanicznymi. Tego rodzaju polisa na życie obejmuje przede wszystkim takie ryzyka jak pobyt w szpitalu, niezdolność do pracy czy też śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

firma ubezpieczeniowa

Grupy otwarte

7. Grupy otwarte - Ubezpieczenia na życie Opole

Warunki indywidualnych ubezpieczeń na życie są zwykle gorsze od ubezpieczeń grupowych. Dzięki grupom otwartym osoby indywidualne mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego przypominającego ubezpieczenie pracownicze w firmach.

Grupy otwarte dają osobom indywidualnym możliwość wyboru spośród bogatej oferty ubezpieczeń obejmujących wiele zdarzeń. W zależności od wykupionego pakietu, ochrona ubezpieczeniowa obejmować może wyłącznie ubezpieczonych lub też ubezpieczonych i ich rodziny.

Przystępując do grup otwartych, liczyć można np. na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 1200 zł w przypadku urodzenia dziecka. Podobne pieniądze uzyskać można także w przypadku śmierci rodziców lub teściów.

Grupy otwarte zapewniają także wypłatę świadczeń ubezpieczonym za pobyt w szpitalu. Najlepsze ubezpieczenia pozwalają uzyskać pieniądze za każdy, nawet najkrótszy pobyt w szpitalu spowodowany niewielkimi obrażeniami ciała.

Elastyczność oferty sprawia, że ochroną w ramach grup otwartych objęci mogą zostać nawet partnerzy, którzy pozostają w nieformalnym związku.

Proponujemy najlepsze ubezpieczenie na życie w Opolu! Jest to związane z faktem, iż współpracujemy z licznymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, a więc możemy znaleźć dla Ciebie ofertę wręcz skrojoną do Twoich potrzeb!

Życie oraz zdrowie to cenne wartości, które należy chronić. Najprościej zrobić to wykupując dobrą polisę na życie.

KG Ubezpieczenia – u nas znajdziesz ubezpieczenie na życie dopasowane do Twoich wymagań!