Ubezpieczenia turystyczne cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów. Warto więc przyjrzeć się bliżej tego rodzaju produktom i dowiedzieć się, na co zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych.
Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne, nazywane również podróżnym ma charakter dobrowolny. Skierowane jest przede wszystkim do osób fizycznych wyjeżdżających za granicę. Ubezpieczeniem objęte mogą zostać zarówno pojedyncze osoby, jak i grupa. Polisa zazwyczaj zawierana jest na czas wyjazdu. Ubezpieczenie turystyczne na ogół dostępne jest w wariancie podstawowym lub rozszerzonym. Podstawowy zakres ochrony obejmuje zwykle zwrot kosztów leczenia podczas pobytu za granicą. Oznacza to, że w razie problemów ze zdrowiem firma ubezpieczeniowa pokrywa m.in. koszty specjalistycznych badań, wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, czy też koszty leczenia ambulatoryjnego. Granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia.

Najważniejsze elementy ubezpieczeń turystycznych

W związku tym, że ubezpieczenia podróżne należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych ich zakres może się znacząco różnić w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Wybierając polisę, nie należy kierować się wyłączenie jej ceną, a głównie zakresem ochrony, jaki zapewnia. Istotne znaczenie ma przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia oraz ilość ryzyk dodatkowych objętych ochroną. Wśród ryzyk dodatkowych, o które może zostać rozszerzona polisa podróżna, wyróżnia się m.in.

  • assistance – obejmujący przede wszystkim pomoc osobom objętym ubezpieczeniem w sytuacjach nagłych. W zależności od zakresu assistance, ubezpieczeni mogą liczyć na wsparcie tłumacza, prawnika, a także całodobową pomoc informacyjną,
  • NNW – pozwalające uzyskać odszkodowanie osobom ubezpieczonym za zdarzenia będące skutkiem nieszczęśliwych wypadków,
  • OC – zapewniające ochronę ubezpieczonym w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim,
  • ubezpieczenie bagażu – pozwalające uzyskać odszkodowanie za skradziony bagaż,
  • ubezpieczenie odstąpienia od podróży – pozwalające uzyskać zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczonego w sytuacji, gdy zmuszony był zrezygnować z wyjazdu.

Ilość dostępnych rozszerzeń wariantu podstawowego może być różna u poszczególnych ubezpieczycieli. W związku z tym, że każde dodatkowe ryzyko ujęte w umowie wiąże się z koniecznością zapłacenia wyższej składki, należy wybierać tylko te rozszerzenia, które są naprawdę potrzebne.

Wyłączenia odpowiedzialności

Wybierając ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny, warto zwrócić uwagę nie tylko na to, co dana polisa zawiera, ale również na to, jakich zdarzeń nie obejmuje. W ogólnych warunkach ubezpieczenia każdego ubezpieczyciela znajdują się zapisy o wyłączeniach odpowiedzialności. Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, do których doszło, gdy ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu lub zdarzenia będące skutkiem wybuchów i ataków terrorystycznych. Część ubezpieczycieli z zakresu ochrony wyłącza również choroby tropikalne oraz zaostrzenie chorób przewlekłych. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów i rozczarowań warto zawsze korzystać z usług sprawdzonych agentów ubezpieczeniowych, a przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy dokładnie wypytać o jej szczegóły.