Badania statystyczne pokazują, że Polacy są świadomi tego, jak ważne jest posiadanie polisy na życie. Blisko połowa ankietowanych osób uznała, że wykupienie ubezpieczenia na życie jest przejawem roztropności i odpowiedzialności. Niestety okazuje się, że za słowami nie idą czyny, a blisko jedna trzecia Polaków nie posiada żadnego ubezpieczenia na życie. Aby zachęcić osoby niezdecydowane, warto wskazać pięć najważniejszych powodów, dla których warto ubezpieczyć się na życie.

1. Zabezpieczenie rodziny

Śmierć osoby bliskiej jest dla każdej rodziny dramatycznym i traumatycznym przeżyciem. Dramat i trauma są jeszcze większe, gdy np. zmarły był jedynym żywicielem rodziny i wraz z jego odejściem zaczyna brakować środków do życia.

Polisa na życie pozwala uzyskać świadczenie pieniężne za śmierć bliskiej osoby. Chociaż wypłacone pieniądze w żaden sposób nie są w stanie zmniejszyć bólu i poczucia straty, umożliwiają sfinansowanie bieżących wydatków i dają czas na ułożenie sobie życia na nowo.

2. Pieniądze na leczenie

Dane statystyczne pokazują, że Polacy umierają z powodu:

  • chorób układu krążenia – 45%
  • nowotworów – 26%
  • wypadków, zatruć, samobójstw – 15%
  • chorób układu oddechowego – 5%
  • chorób układu pokarmowego – 4%
  • pozostałe przyczyny – 5%

Dobra polisa na życie pozwala na uzyskanie środków finansowych nie tylko za śmierć, ale również w przypadku zdiagnozowania ciężkiej choroby ubezpieczonego.

Dzięki pieniądzom wypłaconym z polisy na życie z tytułu ciężkiego zachorowania, chory może mieć zapewniony szybszy dostęp do specjalistów oraz nowoczesnych badań. Należy pamiętać, że szybkość podjęcia specjalistycznego leczenia  chorób, bardzo często decyduje o jego skuteczności.

3. Kiedy jeszcze przydaje się polisa na życie

Wykupienie polisy na życie pozwala uzyskać świadczenie w przypadku wystąpienia wielu zdarzeń.

Ubezpieczony może liczyć m.in. na wypłatę gotówki za pobyt w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku, za operację, wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, czy też za urodzenie dziecka.

Polisa na życie może obejmować nawet kilkanaście zdarzeń i stanowić skuteczne zabezpieczenie na każdą okoliczność.

4. Niskie koszty

Koszt zakupu najtańszej polisy na życie dostępnej na rynku, wynosi kilkanaście złotych miesięcznie.

Już za kilkadziesiąt złotych miesięcznie można kupić pakiet ubezpieczeń obejmujący kilkanaście zdarzeń. Duża ilość produktów sprawia, że każdy klient z pomocą swojego agenta, może wybrać ubezpieczenie dopasowane do swych potrzeb i możliwości finansowych.

Warto pamiętać, że każda osoba może mieć dowolną ilość polis życiowych i z każdej z nich otrzymywać świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

5. Uzupełnienie do pracowniczego ubezpieczenia grupowego

Wielu klientów rezygnuje z indywidualnych polis na życie, tłumacząc się tym, że są objęci polisą grupową w miejscu pracy. Zazwyczaj warunki polis grupowych są lepsze od ubezpieczeń indywidualnych, ale tylko do czasu, gdy jest się pracownikiem firmy.

Jeżeli zrezygnujemy z pracy, zostaniemy zwolnieni lub przejdziemy na emeryturę, dostaniemy możliwość samodzielnego kontynuowania polisy. Niestety warunki takiej kontynuacji zazwyczaj nie są korzystne.

Opłacanie własnej indywidualnej polisy na życie to prosty sposób na zapewnienie sobie ciągłości ochrony niezależnie od miejsca i rodzaju pracy.