Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego po polskich drogach porusza się około 90 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Część kierowców świadomie jeździ bez ważnego OC, część z nich robi to bezwiednie. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów, warto dowiedzieć się, co grozi za jazdę bez ważnego ubezpieczenia OC oraz poznać najczęściej popełniane błędy.
  1. Aktualny taryfikator kar za brak OC

Zgodnie z polskimi przepisami każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważne ubezpieczenie OC, w którym nie może być nawet jednego dnia przerwy.

Brak ciągłości ubezpieczenia OC naraża jego właściciela na wysokie kary finansowe. Wysokość kary, jaką można dostać, uzależniona jest przede wszystkim od:

  • rodzaju pojazdu,
  • ilości dni bez ważnej polisy.

Przykładowo właściciele samochodów osobowych, którzy mają przerwę w ubezpieczeniu dłuższą niż 14 dni, w 2019 roku podlegają karze wynoszącej 4 500 zł.

Wysokość kary jest dwukrotnością minimalnego wynagrodzenia i nie podlega negocjacji.

  1. Poważne konsekwencje w razie kolizji nieubezpieczonym autem.

Osoby poruszające się po drogach nieubezpieczonym pojazdem muszą liczyć się nie tylko z wysokimi karami finansowymi, ale także innymi, dużo poważniejszymi konsekwencjami.

Właściciel lub kierowca, który spowoduje kolizję/wypadek pojazdem, który nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC, będzie musiał pokryć szkodę z własnej kieszeni.

W takiej sytuacji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, a następie występuje do sprawcy o zwrot pieniędzy.

  1. Wirtualny policjant i jego skuteczność

Jeszcze do niedawna wielu właścicieli pojazdów miało przekonanie, że jeśli nie wyjeżdżają na drogę publiczną nieubezpieczonym pojazdem i nie zostaną zatrzymani przez policję, to nie dostaną kary za brak OC. To nieprawda.

Od kilku lat działa tzw. wirtualny policjant, czyli komputerowy system wykrywania nieubezpieczonych pojazdów. Jego skuteczność z każdym rokiem rośnie i obecnie kształtuje się na poziomie 70 procent.

System analizuje dane wpływające od firm ubezpieczeniowych i wykrywa luki w ubezpieczeniach OC. W przypadku wykrycia przerwy, na właściciela pojazdu zostaje nałożona kara finansowa.

  1. Najczęściej popełniane błędy

Wielu kierowców naraża się na kary za brak OC zupełnie nieświadomie.

Należy pamiętać, że dopóki pojazd jest zarejestrowany, musi mieć ważną polisę OC. Dotyczy to także pojazdów uszkodzonych czy niesprawnych technicznie.

Polisy OC to umowy, które zawierane są na jeden rok i odnawiają się automatycznie na kolejny okres. Automatyczne wznowienie nie występuje gdy:

  • składka za polisę nie została opłacona w całości (np. brak zapłaty II raty),
  • po zakupie pojazdu, gdy korzystało się z polisy poprzedniego właściciela.

Żeby uniknąć kar za brak OC, należy pamiętać o terminowym regulowaniu płatności i mieć świadomość tego, że na polisie zbywcy pojazdu można jeździć tylko do ostatniego dnia jej obowiązywania. Potem trzeba zawrzeć nową polisę na siebie.

  1. Kiedy nie trzeba kupować OC?

Obowiązkowej polisy OC nie trzeba wykupować w momencie zezłomowania i wyrejestrowania pojazdu. Obowiązek ubezpieczenia znika także w przypadku kradzieży pojazdu, po zgłoszeniu tego faktu na policję.

Nie trzeba także wykupować polisy na pojazdy zabytkowe, które mają żółte tablice i pojazdy historyczne, które mają więcej niż 40 lat.

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z opłat dotyczy sytuacji, w której pojazdy te nie wyjeżdżają na drogę. Jeśli uczestniczą w ruchu, ich właściciel musi mieć polisę OC.